Přihlášky do kontrolního výboru

  • Vytvořeno: 22. Prosinec 2013 - 13:53
  • Autor: Vojta Hejl

Centrála Studentské unie ČVUT přijímá přihlášky na pozici členů Kontrolní komise. Zájemci musí zaslat svou přihlášku do konference studentského parlamentu Studentské unie ČVUT.
Emailová adresa studentského parlamentu Studentské unie ČVUT: 

Přihláška musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Zkušenosti (činnost v rámci Studentské unie)

Kvalifikačním předpokladem je minimálně jeden rok aktivního členství v některém klubu Studentské unie ČVUT. Podrobnosti ohledně jmenování, práv jsou dány interním předpisem.

 

Do čela ČVUT v Praze byl zvolen profesor Petr Konvalinka

  • Vytvořeno: 12. Prosinec 2013 - 14:17
  • Autor: Vojta Hejl

Osobou navrženou na rektora Českého vysokého učení technického v Praze na období 2014 – 2018 byl dnes zvolen prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. Vedení školy by se měl ujmout v únoru roku 2014 po jmenování prezidentem České republiky. Ve funkci vystřídá prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc., kterému končí druhé volební období. Kromě profesora Konvalinky se o funkci rektora ucházel doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., prorektor pro vědecko-výzkumnou činnost ČVUT.

Stránky