Centrála

Studentskou unii ČVUT zastupuje navenek prezident, který je jejím statutárním zástupcem. Prezident je součástí Centrály SU ČVUT, užšího vedení Studentské unie ČVUT. 

Hlavní úloha Centrály SU ČVUT:

 • užší spolupráce s vedením Českého vysokého učení technického v Praze
 • užší spolupráce se Správou účelových zařízení v Praze
 • reprezentování zájmů Studentské unie ČVUT

Kontaktní email na celou centrálu:

Zasedání Centrály Studentské unie ČVUT.

Přijatá usnesení Centrály Studentské unie ČVUT.

 

Centrála Studentské unie ČVUT

Jozef Šebák

Pozice: Prezident SU ČVUT

Co dělám:

 • řízení SU ČVUT
 • vedení Centrály SU ČVUT
 • vedení Parlamentu SU ČVUT
 • komunikace s vedením ČVUT

Kontakty:

 • Telefon: +420 724 782 501
 • Email:
   

Stanislav Jeřábek

Pozice: Viceprezident SU ČVUT

Co dělám:

 • spolupráce s partnery
 • komunikace s Akademickým senátem ČVUT
 • komunikace se SÚZ ČVUT
 • koordinace studentských samospráv

Kontakty:

 • Telefon: +420 602 363 718
 • Email:
   

Michal Kothera

Pozice: IT manažer

Co dělám:

 • koordinace správy a rozvoje počítačové sítě SU ČVUT
 • správa centrálních systémů SU ČVUT
 • komunikace s VIC ČVUT

Kontakty:

 • Telefon: +420 725 731 221
 • Email:
   

Tomáš Drábek

Pozice: Projektový & HR manažer 

Co dělám:

 • nábor aktivních členů SU ČVUT
 • osobní rozvoj členů SU ČVUT
 • koordinace projektů SU ČVUT
 • koordinace Ahoj Techniko!
 • podpora nových projektů SU ČVUT

Kontakty:

 • Telefon: +420 778 713 983
 • Email:
   

Jan Mára

Pozice: PR manažer

Co dělám:

 • správa propagačních kanálů SU ČUVT
 • podpora PR napříč SU ČVUT
 • komunikace s PR ČVUT

Kontakty: